Ανάζήτηση
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού ζητά Προσφορές (μέχρι 03/06/2019) - 14/05/2019

ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για συλλογής, μεταφοράς και απόρριψης οικιακών στερεών απορριμάτων απο το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ. Υ. Τ. Υ.) ΚΟΣΙΗΣ για ένα + ένα χρόνο .

Οι προσφορές θα μπορούν να γίνονται δεκτές από 15/05/2019 και ημέρα Τετάρτη μέχρι 03/06/2019 και ημέρα Δευτέρα μέχρι η ώρα 12:00 το μεσημέρι. Το κουτί ιων προσφορών θα κλείσει στις 03/06/2019 ημέρα Δευτέρα η ώρα 12:00 το μεσημέρι. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού θα ανοίγει τις προσφορές στην πρώτη συνεδρίαση.
 

Έγγραφα προσφορών με τους όρους , οι ενδιαφερόμενοι, να προμηθεύονται από το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού .

Για περισσότερες τυχόν πληροφορίες και διευκρινήσεις και ερωτήσεις είμαστε στην διάθεση σας ανά πάσα στιγμή στα τηλέφωνα.
Πρόεδρος Φρίξος Κ. Χάσικος 99607782
Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού κύριο Νίκο Νικολάου 99191691

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΑΜΙΝΟΥ


« Go Back