Ανάζήτηση
Προσφορές για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων (μεχρι 31/5/2019) - 23/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερ. 23 Μαίου 2019

ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού ζητά προσφορές για αγορά υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων που θα υποδειχθούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο μέχρι τις 31/05/2019 και ημέρα Παρασκευή μέχρι η ώρα 15:00 μ.μ και το κουτί προσφορών βρίσκεται εντός του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού.

Οι όροι της προσφοράς είναι οι εξής.

  1. Να μην λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.)
  2. Η αμοιβή θα είναι με την ώρα. (Η προσφορά που θα δώσετε θα είναι με την ώρα). Κάθε τέλος του μήνα ανάλογα με τις ώρες που εργάστηκε θα πληρώνεται. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις θα καταβάλλονται από τον επιτυχών προσφοροδότη και η απόδειξη πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων του θα πρέπει και επιβαλλεται να προσκομίζεται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού για να ελέγχεται αν πράγματι πλήρωσε τις οφειλές του.
  3. Ο μέσος όρος εργασίας θα είναι 4 ώρες την ημέρα και 3 μέρες την εβδομάδα
    (Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα). Η περίοδος της εργασίας θα είναι από την 1" Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.
  4. Για οποιονδήποτε ώρα και στιγμή διαταχτείτε για οποιανδήποτε έκτακτη εργασία και ανάγκη σε ότι αφορά περί Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού είστε υπόχρεοι να πάτε και να εκτελέσετε την εργασία. Σας υπερευχαριστώ για την κατανόηση σας.

Για περισσότερες τυχόν πληροφορίες και ερωτήσεις και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως αποταθείτε στον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού.

Πρόεδρος: Φρίξος Κ. Χάσικος τηλέφωνο επικοινωνίας ανα πάσα στιγμή 99607782

Σας υπερευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΑΜΙΝΟΥ


« Go Back